Menu Zamknij

Notariusz Częstochowa

Piotr Banach Notariusz Częstochowa zaprasza do swojej Kancelarii Notarialnej na wszelkiego rodzaju usługi notarialne, zapewniamy profesjonalna obsługę.

Częstochowa notariusz

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.), m.in. zależy ono od charakteru dokonywanej czynności i jej rodzaju, jak również stanu prawnego – szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia można uzyskać w naszej Kancelarii Notarialnej osobiście lub telefonicznie.

notariusz

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami (popularnie nazywana ustawą o podatku VAT) do każdego wynagrodzenia pobieranego od czynności notarialnej doliczany jest podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej 23%.